Zawartość

Memorandum o Współpracy z Gruzją

2015-07-08

4 czerwca br. w Rydze, podczas Dorocznej Sesji CEN – CENELEC zostało podpisane Memorandum o Współpracy (MoW) pomiędzy Polskim Komitetem Normalizacyjnym a Gruzińską Krajową Agencją Normalizacji i Metrologii (GEOSTM). Stronę polską reprezentował Tomasz Schweitzer, Prezes PKN, natomiast gruzińską Davit Tqemaladze, Dyrektor Generalny GEOSTM. Memorandum zawarto na czas nieokreślony, choć każda ze stron ma prawo od niego odstąpić.

Podpisanie MoW zakończyło ponad roczny okres negocjacji; jest to pierwsze formalne porozumienie zawarte pomiędzy PKN i GEOSTM. MoW ułatwi wymianę informacji i transfer wiedzy dzięki wsparciu wzajemnych kontaktów ekspertów z Polski i Gruzji, a także umożliwi podejmowanie wspólnych projektów w normalizacji i innych dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania obu Stron.

Gruzińska Krajowa Agencja Normalizacji i Metrologii (GEOSTM) powstała w 2005 r. i pełni rolę krajowej jednostki normalizacyjnej Republiki Gruzji. Obecną nazwę przyjęła w maju 2012 roku. GEOSTM ma status afilianta w europejskich organizacjach normalizacyjnych CEN i CENELEC, co oznacza m.in., że gruzińska jednostka normalizacyjna jest jednostką normalizacyjną kraju sąsiadującego z Unią Europejską, który jest objęty Europejską Polityką Sąsiedztwa i jest uważany za potencjalnego kandydata do członkostwa w UE lub przynajmniej posiada powiązania z UE lub EFTA.