Zawartość

Nowelizacja ISO 14001

2015-07-30

Norma ISO 14001 (Environmental management systems – Requirements with guidance for use) po raz pierwszy została opublikowana w 1996 r. Była to druga, po ISO 9001, norma dotycząca systemów zarządzania, w której postanowiono wykorzystać podejście przyjęte w normach dotyczących systemów zarządzania jakością do poprawy stanu środowiska.

W 2004 r. ISO 14001 została znowelizowana po raz pierwszy w celu poprawy kompatybilności z ISO 9001. Obecna nowelizacja natomiast ma na celu uwzględnienie zmian zidentyfikowanych podczas przeglądu normy oraz zwiększenie kompatybilności z innymi normami systemów zarządzania.

Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. obszaru:

  • Zarządzania środowiskowego
  • Przywództwa
  • Ochrony środowiska
  • Komunikacji
  • Dokumentacji

Opublikowanie ISO 14001 jest planowane na 15 września br.

O szczegółach nowelizacji dowiedzieć się można z „Wiadomości PKN 7/2015”.