Zawartość

Spotkania normalizacyjne

2015-07-10

Na przełomie czerwca i lipca br. Prezes PKN, Tomasz Schweitzer oraz Dyrektor WRZ, Ewa Zielińska, odbyli cykl spotkań z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy Tarczyński S.A.

Przedmiotem spotkań były kwestie dotyczące współpracy, a szczególnie udziału przedstawicieli instytucji w pracach komitetów technicznych opracowujących Polskie Normy.

Uczestnictwo w pracach KT niesie za sobą wiele korzyści: poszerzenie kontaktów biznesowych,  zwiększenie przewagi konkurencyjnej, a przede wszystkim możliwość współtworzenia treści Polskich Norm. PN zdobyły status wiarygodnego dokumentu, zawierającego najbardziej aktualny stan wiedzy w zakresie badań i technologii, którego stosowanie minimalizuje koszty, gwarantuje bezpieczeństwo i zadowolenie odbiorców.