Zawartość

StandarDays – 22-23 września 2015

2015-07-21

Kolejny już raz CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) i CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) zapraszają wszystkich zainteresowanych na StandarDays.

Są to dwudniowe warsztaty, które mają na celu przekazanie wiadomości niezbędnych dla zrozumienia europejskiego systemu normalizacyjnego i korzyści wynikających z udziału w nim.

Najbliższe StandarDays odbędą się w Brukseli, w dniach 22-23 września 2015 r.

 

Więcej informacji

Strona organizatorów i formularz rejestracyjny