Zawartość

20 lat Eurokodów

2015-08-07

Historia Eurokodów to okres zdecydowanie dłuższy niż 20 lat. Już bowiem w 1975 roku, na podstawie art. 95 Traktatu Rzymskiego, Komisja Wspólnot Europejskich podjęła decyzję w sprawie programu działania w dziedzinie budownictwa. Celem tych działań było wyeliminowanie przeszkód technicznych w handlu oraz harmonizacja specyfikacji technicznych.

W latach 70. podjęto inicjatywę opracowania i ustanowienia zbioru zharmonizowanych reguł projektowania obiektów budowlanych, które w po­czątkowym etapie stanowiłyby alternatywę w stosunku do obowiązujących przepisów krajowych w państwach członkowskich, a w końcowym etapie zastąpiłyby je. Miały to być ujednolicone dokumenty odniesienia, które stanowiłyby kluczowe ogniwo ładu budowlanego w państwach Unii Europejskiej.

Czytaj całość

Więcej ciekawych artykułów znajdziecie Państwo w ostatnim numerze „Wiadomości PKN”.