Zawartość

E-learningowy kurs dla przedsiębiorców

2015-08-19
cencenelecelerning.jpg
© CEN-CENELEC

CEN-CENELEC - we współpracy z europejskim stowarzyszeniem SBS (Small Business Standards) - opracowali interaktywny kurs e-learningowy, w którym przedstawiono podstawowe zagadnienia normalizacyjne. Można się z niego dowiedzieć m.in. jak wpływać na treść nowych norm, jakie korzyści przynosi ich stosowanie i w jaki sposób uczestniczyć w tworzeniu najlepszego środowiska biznesowego dla własnej działalności.

Kurs skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw i dostępny jest w 23 językach, w tym w języku polskim. Wersja polska została opracowana we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. Składa się z 6 nieodpłatnych modułów, które w przystępny sposób udzielają odpowiedzi na pytania:

 

  • Czym są normy i jakie mają znaczenie dla mojej firmy?
  • Kto i w jaki sposób opracowuje normy?
  • Dlaczego warto korzystać z norm?
  • Co mogę zyskać dzięki uczestnictwu w opracowywaniu norm?
  • Gdzie mogę znaleźć określone dokumenty normalizacyjne i jak mogę się nimi posługiwać?
  • W jaki sposób mogę wpływać na treść normy?

Dostępne jest również studium przypadków, obrazujące korzyści wykorzystania norm w codziennej działalności biznesowej.

Poza zdobyciem cennej wiedzy, istnieje możliwość jej weryfikacji (quiz) i udokumentowania (Dyplom Uznania z możliwością samodzielnego wydruku).

Kurs jest bezpłatny i dostępny na stronie CEN-CENELEC.