Zawartość

Grafen i druk 3D

2015-09-21
box9.jpg
Grafen i druk 3D

W naszym miesięczniku staramy się na bieżąco informować o tym, że normalizacja próbuje „dotrzymać kroku” wyzwaniom technologicznym XXI w. Tym razem polecamy informację o nowym komitecie technicznym CEN dotyczącym drukowania przestrzennego. Normalizacja umożliwi i przyspieszy wejście druku przestrzennego na rynek (s. 9). Do tego samego nurtu należy  informacja o nowym warsztacie CENELEC, który rozpoczął prace nad przygotowaniem norm i specyfikacji mających wesprzeć rozwój produktów grafenowych i pochodnych (s. 10).

Polecamy także relację z corocznego spotkania Bałtyckiego Forum Normalizacyjnego. W Forum uczestniczą krajowe jednostki normalizacyjne z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski, a celem spotkań jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk. Kraje te bliskie kulturowo i geograficznie dobrze rozumieją się także w kwestiach gospodarczych.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi artykułami bieżącego numeru i życzymy przyjemnej lektury.

Redakcja