Zawartość

Europejskie Forum Jakości 2015

2015-10-12

28.09.2015 r. w Warszawie odbyło się Europejskie Forum Jakości poświęcone zagadnieniom zarządzania, procesom inwestycyjnym i ich finansowaniu, a także konkurencyjności polskiej gospodarki na zagranicznych rynkach. Wydarzenie zwieńczyła uroczysta gala IX edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International. Polski Komitet Normalizacyjny był jednym z patronów honorowych Forum, a w jego inauguracji uczestniczył dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes PKN.

Jednym z ważniejszych tematów Forum było zarządzanie i na ten temat wypowiadali się przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji oraz urzędów w Polsce. Obecnie  organizacje muszą wdrażać nowoczesne modele oraz narzędzia zarządzania i komunikacji. W tej kwestii interesująco wypadło wystąpienie Jolanty Kochańskiej, Zastępcy Prezesa PKN, która mówiła o interdyscyplinarnym podejściu do zarządzania. Zagadnienia zarządzania przedstawiano w szerokim kontekście problemów gospodarczych i politycznych. Na Forum poinformowano także, że w tym roku dokonano nowelizacji normy ISO 9001 oraz normy ISO 14001, co ma bezpośrednie odniesienie do systemów zarządzania jakością oraz systemów zarządzania środowiskowego.

Podmioty nagrodzone na tegorocznym Forum wyróżniały się wyjątkową dbałością zarówno o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług, jak również o wdrożone standardy zarządzania.

 

jolanta_kochanska_-_zastepca_prezesa_pkn_ds._normalizacji.jpg
Jolanta Kochańska - Zastępca Prezesa PKN
ds. Normalizacji

 

tomasz_schweitzer_1_0.jpg
Tomasz Schweitzer - Prezes PKN