Zawartość

Listopadowy numer „Wiadomości PKN”

2015-10-15
box_2.jpg
wiadomości PKN

Normalizacja sprzyja postępowi technologicznemu i nowoczesnym rozwiązaniom w przemyśle. Dobrym przykładem na to jest opublikowany w tym numerze „Wiadomości PKN” artykuł „Normalizacja nowoczesnych materiałów elektroizolacyjnych”.

Wynika z niego, że nowe materiały elektroizolacyjne wymagają nowych norm. Tym samym normalizacja staje się medium umożliwiającym rozpowszechnienie i podjęcie najlepszych praktyk służących bezpieczeństwu oraz najlepiej sprawdzonych praktyk badawczych.

Lekturę artykułu warto uzupełnić obszernym omówieniem norm z tej dziedziny, opublikowanych w tym roku, które zostało przygotowane przez Sektor Elektrotechniki.

Więcej w Wiadomościach PKN 11/2015