Zawartość

Porozumienie między PKN a Gosstandartem Białorusi

2015-10-27

14 października br. w Mińsku zostało podpisane porozumienie między PKN a krajową jednostką normalizacyjną Białorusi. Porozumienie ze strony PKN podpisała  Jolanta Kochańska, Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji, zaś ze strony Gosstandartu Białorusi Przewodniczący Wiktor Nazarenko.

Podpisanie porozumienia o współpracy w dziedzinie normalizacji pomiędzy Polskim Komitetem Normalizacyjnym a Państwowym Komitetem ds. Normalizacji Republiki Białorusi odbyło się w doskonałej scenerii i w dobrym momencie, ponieważ w tym samym czasie w Mińsku odbywała się 79. Sesja Generalna Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej oraz obchodzono Światowy Dzień Normalizacji

(14 października).

Porozumienie zostało zawarte na pięć lat i ma na celu między innymi harmonizację norm krajowych obu państw, przy czym szczególny nacisk kładzie na te sektory przemysłu, które są przedmiotem wspólnego zainteresowania obu stron. Porozumienie stwarza warunki dla umocnienia i pogłębieniawspółpracy technicznej i gospodarczej między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białorusi, mającej na celu znoszenie barier technicznych w handlu między nimi. Umożliwia także swobodną wymianę poglądów i informacji  na temat normalizacji pomiędzy obiema instytucjami, tworząc ramy dla regularnych spotkań ekspertów. Dzięki porozumieniu strony będą mogły regularnie wymieniać się informacjami o normach oraz o najważniejszych projektach normalizacyjnych podejmowanych z jednej strony w ramach Unii Europejskiej, z drugiej zaś w ramach Unii Celnej, w skład której wchodzą obecnie Republika Białorusi, Republika Kazachstanu i Federacja Rosyjska.

W tym roku mija 11 lat, odkąd PKN i Gosstandart Republiki Białorusi nawiązały współpracę. Porozumienie zawarte w Mińsku jest trzecim z kolei porozumieniem o współpracy normalizacyjnej zawartym przez obie instytucje.

 

podpisanie_umowy.jpg
Jolanta Kochańska, Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji i Wiktor Nazarenko,
Przewodniczący Gosstandardu Białorusi