Zawartość

Systemy zarządzania

2015-10-09
boxsyszarz.jpg
Systemy zarządzania

We wrześniu 2015 r. PKN opublikował kolejny, już ósmy, specjalny numer tematyczny „Wiadomości PKN” – tym razem jest on poświęcony systemom zarządzania.

Obecnie przedsiębiorstwa, aby móc z powodzeniem funkcjonować na globalnym rynku, muszą nauczyć się sprawnie zarządzać. Potrzebą chwili jest więc wdrożenie w firmach sprawdzonych systemów zarządzania, czyli tych zgodnych z normami.

Najbardziej popularny jest system zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001), ale w ostatnich latach kroku mu dotrzymują systemy zarządzania: środowiskowego (PN-EN ISO 14001), efektywnością energetyczną (PN-EN ISO 50001), bezpieczeństwem informacji (PN- ISO/IEC 27001) oraz ciągłością działania. W efekcie wprowadzenia tych systemów do firmy powstaje zintegrowany system zarządzania.

Ze względu na coraz większą liczbę norm dotyczących systemów zarządzania i coraz powszechniejsze stosowanie w organizacjach różnych norm systemów zarządzania, zaistniała potrzeba ułatwienia wdrażania systemów i ich integracji. Z tego powodu ISO określiła dla wszystkich norm systemów zarządzania nową podstawową strukturę, która będzie stosowana we wszystkich nowo opracowywanych i nowelizowanych normach systemów zarządzania.

Z publikacji dowiedzą się Państwo, jakie zmiany zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji norm ISO 9001 oraz ISO 14001, na co zwrócić uwagę w przypadku norm dotyczących bezpieczeństwa informacji, efektywności energetycznej oraz ciągłości działania organizacji.

Publikację można kupić tutaj