Zawartość

Konferencja „Normalizacja a legislacja administracyjna”

2015-11-16

5 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) odbyła się, współorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny, konferencja naukowa „Normalizacja a legislacja administracyjna”.

Celem konferencji było przedyskutowanie kwestii dotyczących definicji oraz  granic pomiędzy dokumentami prawnymi a normalizacyjnymi.

W pierwszej części obrad prelegenci z PKN omawiali zagadnienia odnoszące się do tego, co powinno, a co nie powinno być tematem normy; jakie są sposoby powoływania się na normy w przepisach prawa; jak zarządzać bezpieczeństwem informacji.

W drugiej części konferencji przedstawiono rozważania na temat relacji normalizacji i legislacji oraz  dokonano przeglądu głównych problemów normalizacji i norm w świetle legislacji administracyjnej.

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa, w której wzięli udział m.in. przedstawiciele Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego oraz Narodowego Centrum Rozwoju. Dyskusja skupiła się na problematyce powoływania norm w przepisach prawnych i skutkach tego powoływania.