Zawartość

Nowa strona internetowa SESEC

2015-11-05

Europejskie organizacje normalizacyjne – CEN, CENELEC i ETSI ogłosiły uruchomienie nowej strony internetowej dla III etapu projektu SESEC (Seconded European Standardization Expert in China). Strona www.sesec.eu ma być wiarygodnym źródłem informacji dotyczących europejskiego i chińskiego systemu normalizacyjnego. Ma służyć europejskim firmom, które chcą nawiązać współpracę w Chinach (i vice versa).

Projekt SESEC jest finansowany i realizowany przez CEN, CENELEC i ETSI, a także Komisję Europejską oraz Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Association – EFTA). Rozpoczęty w 2006 roku wspiera dialog między europejskimi organizacjami normalizacyjnymi a chińską krajową jednostką normalizacyjną (SAC – Standardization Administration of the People’s Republic of China). Ma on sprzyjać współpracy między interesariuszami z Europy i Chin oraz zachęcać do wprowadzania Norm Międzynarodowych do powszechnego stosowania.

Głównymi obszarami zainteresowania w ramach SESEC są m.in.: Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things), komunikacja M2M (machine to machine), sieci i usługi komunikacyjne, cyberbezpieczeństwo, smart cities, bezpieczeństwo produktów, urządzenia medyczne, zarządzanie energią i ochrona środowiska.

Strona internetowa SESEC ma zawierać ogólne informacje o chińskim i europejskim systemie normalizacyjnym. Ma także umożliwić użytkownikom śledzenie działalności ekspertów, dostęp do projektów, newsletterów, raportów i prezentacji. Strona SESEC będzie dostępna na każdym urządzeniu, a dzięki kanałom RSS możliwe będzie powiadamianie użytkownika o publikowaniu interesujących go treści.  

Dowiedz się więcej