Zawartość

Konferencja „Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności w UE”

2015-12-04
uczestnicy_konferencji_box.jpg
Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności w UE

2 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności w UE”. Organizatorem spotkania był Polski Komitet Normalizacyjny, a partnerem Polska Federacja Pest Control.

Konferencja była przeznaczona dla przedstawicieli firm spożywczych, handlowych, urzędowej kontroli żywności, jednostek certyfikujących, laboratoriów oraz firm świadczących usługi ochrony przed szkodnikami.

Globalizacja, zmniejszanie powierzchni lasów, zwiększanie populacji szkodników, zintensyfikowanie podróży, wydłużanie łańcucha dostaw, anonimowi odbiorcy – wszystko to zwiększa zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności, a tym samym dla konsumentów. Konieczne jest więc nie tylko nieustanne przestrzeganie istniejących procedur przez wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego, ale również nowe podejścia do oceny ryzyka.

Podczas konferencji omówione zostały zagadnienia związane z ideą „Jedno zdrowie”, nowymi  standardami jakości, polityką normalizacyjną. Istotnym elementem było przedstawienie założeń procesu dobrowolnej certyfikacji na zgodność z normą PN-EN 16636:2015-03 w dziedzinie usług ochrony przed szkodnikami. Norma określa wymagania i kwalifikacje, które muszą zostać spełnione przez profesjonalnych dostawców usług ochrony przed szkodnikami w celu ochrony zdrowia publicznego, własności i środowiska.

Konferencję prowadził Tomasz Schweitzer, Prezes PKN. Prelegentami byli m.in. przedstawiciele uczelni wyższych, IFS, PFPC. PKN reprezentowali Jolanta Kochańska (Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji) oraz Sławomir Wilczyński (główny specjalista WSM).

J. Kochańska omówiła politykę normalizacyjną w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz znaczenie normalizacji europejskiej w kontekście Horyzontu 2020;  przedstawiła rolę norm m.in. w oznaczaniu GMO, przy żywności funkcjonalnej czy żywności dla diabetyków.

S. Wilczyński przedstawił zasady dobrowolnej certyfikacji usług na Znak Zgodności z Polską Normą. Stwierdził, że certyfikat PN potwierdza zgodność świadczonej usługi z normą dotyczącą tej usługi; daje przewagę marketingową; ułatwia procedury przetargowe.

Więcej informacji znajdą Państwo w grudniowym numerze „Wiadomości PKN”.

jolanta_kochanska.jpg
Jolanta Kochańska
slawomir_wilczynski.jpg
Sławomir Wilczyński
uczestnicy_panelu_dyskusyjnego.jpg
Uczestnicy panelu dyskusyjnego