Zawartość

PKN na VIII Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego

2015-12-21
uczestnicy_konferencji.jpg
Uczestnicy konferencji

Cyberbezpieczeństwo w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń to jeden z tematów Konferencji Bezpieczeństwa Przemysłowego, która odbyła się w dniach 26-27 listopada w Solcu-Zdroju. Partnerem merytorycznym wydarzenia było Stowarzyszenie Klub Paragraf 34, patronem strategicznym – SIEMENS, zaś patronat honorowy objęły: Urząd Dozoru Technicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Polski Komitet Normalizacyjny.

W spotkaniu udział wzięli projektanci maszyn, służby BHP, osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania bezpieczeństwem, pracownicy z działów utrzymania ruchu, jakości i inwestycji.

Konferencja podzielona była na następujące bloki tematyczne: użytkowanie maszyn, osłony i roboty, normy i projektowanie, doświadczenie oraz dyrektywa LVD, RFID i napędy, w ramach których wygłoszono 19 prelekcji.

Jednym z prelegentów był przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, dr Zygmunt Niechoda  doradca prezesa PKN. Zapoznał zebranych ze związkiem normalizacji z bezpieczeństwem oraz relacją między normami i przepisami prawnymi, a szczególną uwagę zwrócił na stosowanie norm wspomagających realizację wymagań prawnych zawartych w dyrektywach i rozporządzeniach UE. Wyjaśnił słuchaczom, że stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne, ale dzięki zasadzie domniemania zgodności (wyrób wyprodukowany zgodnie z normami zharmonizowanymi spełnia wymagania zasadnicze bezpieczeństwa zawarte w postanowieniach dyrektywy) ułatwia producentom wprowadzanie wyrobów na rynek.

Kwestia norm znalazła się też w wystąpieniach innych prelegentów. Przedstawiciel PIP omówil przyczyny i okoliczności ciężkich wypadków przy pracy, których źródłem był brak skutecznego zabezpieczenia przed dostępem do miejsc niebezpiecznych. Wskazał techniczne przyczyny tych wypadków w aspekcie naruszenia przepisów prawa oraz normy, które zawierają rozwiązania będące właściwymi sposobami zabezpieczania. Prawnik reprezentujący LUC-CE Consulting omówił praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej producentów za wyroby wprowadzone do obrotu, zwrócił przy tym uwagę na praktyczne znaczenie norm w procedurze dowodowej odnoszącej się do ustaw o ogólnym bezpieczeństwie produktów i odpowiedzialności producenta za szkody wyrządzone przez wyroby wadliwe.

Wiesław Monkiewicz, Wiceprezes Klubu Paragraf 34, ocenił, że temat bezpieczeństwa 4.0 jest na tyle ważny i aktualny, że będzie powracał, obok zagadnień takich jak bezpieczeństwo maszyn i linii produkcyjnych na etapie projektowania, bezpieczeństwo systemów komputerowych, ocena zgodności i inne.

Współpraca pomiędzy środowiskami, które w sposób komplementarny wymieniają się wiedzą jest niezwykle istotna – powiedział Cezary Mychlewicz z Siemens. Chcemy promować dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa nie tylko na płaszczyźnie, którą sami budujemy, ale także wśród szerszego grona odbiorców.

Więcej informacji nt. konferencji znajdą Państwo tutaj, natomiast materiały można pobrać stąd.