Zawartość

Podpisanie porozumień między PKN a DIN

2015-12-11
box_t._bahke_prezes_zarzadu_din_i_t._schweitzer_prezes_pkn.jpg

T. Bahke, prezes zarządu DIN i
T. Schweitzer, prezes PKN

9 grudnia w siedzibie DIN w Berlinie zostało podpisane Memorandum o Współpracy (MoU) między Polskim Komitetem Normalizacyjnym a Niemieckim Instytutem Normalizacyjnym (DIN).

Porozumienie ze strony polskiej podpisał prezes PKN, Tomasz Schweitzer, zaś z niemieckiej Torsten Bahke, prezes zarządu DIN. Zostało zawarte na pięć lat z możliwością przedłużenia na kolejne pięć za zgodą stron.

Memorandum między PKN a DIN podpisano w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarach związanych z normalizacją. Przewiduje ono m.in. koordynację działań normalizacyjnych w celu osiągnięcia harmonizacji pomiędzy normami krajowymi, stanowiącymi obiekt wspólnego zainteresowania stron, kładzie także duży nacisk na dzielenie się informacjami dotyczącymi normalizacji oraz wymianę poglądów i doświadczeń dzięki pogłębionej współpracy eksperckiej.

Prócz Memorandum, PKN i DIN podpisały także umowę o rozszerzeniu portalu DIN-TERM o terminy i definicje z Polskich Norm. Celem DIN-TERM jest udostępnienie zasobu terminologii wszystkim, którzy zajmują się opracowaniem norm oraz innym grupom użytkowników, np. ekspertom biorącym udział w pracach komitetów technicznych, osobom opracowującym specyfikacje techniczne, redaktorom i tłumaczom, firmom zaangażowanym w działalność międzynarodową, inżynierom, rzecznikom patentowym, a także krajowym i międzynarodowym instytucjom, które zajmują się tworzeniem przepisów technicznych.

jolanta_kochanska_tomasz_schweitzer_ewa_zielinska_-_pkn.jpg
Jolanta Kochańska, Tomasz Schweitzer, Ewa Zielińska - PKN
petra_scharf_ernst-peter_ziethen_torsten_bahke_-_din.jpg
Petra Scharf, Ernst-Peter Ziethen,
Torsten Bahke - DIN
t._bahke_prezes_zarzadu_din_i_t._schweitzer_prezes_pkn.jpg
Torsten Bahke, prezes zarządu DIN
i Tomasz Schweitzer, prezes PKN