Zawartość

O ISO 14001 w "Wiadomościach PKN"

2016-01-20
box1.jpg
O ISO 14001 w "Wiadomościach PKN"

W zeszłym roku została znowelizowana jedna z najsłynniejszych norm z zakresu ochrony środowiska – ISO 14001 - która w swoim zakresie obejmuje wszystkie problemy ekologiczne (woda, powietrze, gleba, odpady, bioróżnorodność, zmiany klimatyczne itp.), pozwalając firmom zarządzać tymi kwestiami całościowo. Więcej o znowelizowanej normie  można przeczytać w artykule „Dokładniejsze spojrzenie na środowisko z ISO 14001:2015”

W numerze można też przeczytać o planach normalizacyjnych na 2016 rok związanych z ochroną środowiska. Poprzez wykorzystanie norm firmy i organizacje mogą przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, a także uzyskać bezpośrednie korzyści finansowe dzięki  zmniejszeniu zużycia wody i energii, wytwarzaniu mniejszej ilości odpadów, zapobieganiu wypadkom i uniknięciu kosztów oczyszczania oraz odszkodowań.

Zachęcamy do lektury najnowszych „Wiadomości PKN”.