Zawartość

PKN ze szkoleniem na Ukrainie

2016-01-21
uczestnicy_szkolenia.jpg
Uczestnicy szkolenia

Polski Komitet Normalizacyjny od wielu lat zabiega o jak najlepszą współpracę z jednostkami normalizacyjnymi wschodnich sąsiadów. Współpraca taka leży w interesie polskich przedsiębiorstw działających na tamtejszych rynkach.

Bardzo ważnym partnerem jest Ukraina, która od dwóch lat odbudowuje swoje instytucje normalizacyjne, aby upodobnić je do tych funkcjonujących w Europie. Stworzenie nowoczesnych i odpowiadających europejskim wymaganiom instytucji normalizacyjnych nie jest łatwe, dlatego w ubiegłym roku Departament Regulacji Technicznych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy zwrócił się do PKN z prośbą o przeprowadzenie szkolenia. Miało ono być skierowane do grupy ukraińskich specjalistów i przybliżać zasady prowadzenia działalności normalizacyjnej, które funkcjonują w Polsce i Europie.

Kierownictwo PKN pozytywnie odniosło się do tej kwestii, rozumiejąc potrzebę wsparcia ukraińskich starań o stworzenie instytucji nowoczesnej i w pełni niezależnej od rządu, która w przyszłości mogłaby skutecznie reprezentować Ukrainę w Europejskich Organizacjach Normalizacyjnych.

Uzgodnienie zakresu tematycznego szkolenia nastąpiło w ramach trójstronnych konsultacji pomiędzy PKN, ukraińskim Ministerstwem Rozwoju a nowo utworzoną ukraińską jednostką normalizacyjną – Przedsiębiorstwem Państwowym „Ukraińskie Naukowe Centrum Badań i Szkolenia w zakresie Normalizacji, Certyfikacji i Problemów Jakości” (UkrNDNC). Stronie ukraińskiej zależało na zapoznaniu się m.in. z zagadnieniami organizacji prac normalizacyjnych, zasadami udziału polskich komitetów technicznych w międzynarodowych i europejskich pracach normalizacyjnych, a także zasadami opracowywania norm krajowych, stosowanymi przez PKN rozwiązaniami informatycznymi oraz sposobami marketingu i sprzedaży norm w Polsce.

Szkolenie dla ukraińskich normalizatorów zostało przeprowadzone w dniach 19-20 stycznia br. w Kijowie, w siedzibie UkrNDNC. Ze strony PKN w charakterze prelegentów wzięło udział troje ekspertów: Zygmunt Niechoda, Alicja Haras i Tomasz Mazur.