Zawartość

Spotkania normalizacyjne w Krakowie

2016-02-22

W połowie lutego br. Prezes PKN, Tomasz Schweitzer oraz Dyrektor WRZ, Ewa Zielińska, spotkali się w Krakowie z przedstawicielami firm ArcelorMittal Poland S.A. oraz ES-SYSTEM S.A.

Obie firmy biorą czynny udział w normalizacji: ich reprezentanci zaangażowani są w prace komitetów technicznych PKN. Podczas spotkania omawiano możliwość rozszerzenia i usprawnienia  współpracy na szczeblu krajowym, jak również delegowania ekspertów do prac na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Polscy eksperci mogą być zgłaszani do udziału w pracach grup roboczych (WG) wyłącznie przez krajową jednostkę normalizacyjną, jaką jest Polski Komitet Normalizacyjny.

Czynnie uczestnicząc w normalizacji przedsiębiorstwo zyskuje: możliwość bezpośredniego wpływania na treść norm, ułatwienia w dotarciu na szerszy rynek dzięki niższym kosztom projektowania i badań, dostęp do informacji „z rynku”, nowe kontakty biznesowe, przewagę konkurencyjną.