Zawartość

Bezpieczeństwo żywności

2016-03-18
box3_0.jpg
Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności to jeden z najpopularniejszych tematów normalizacyjnych. Aby produkt można było uznać za bezpieczny nie może on powodować żadnych szkodliwych skutków dla zdrowia konsumenta.

Jednak powstanie bezpiecznego produktu wymaga wielu działań na wszystkich etapach produkcji surowca. Aby dana organizacja mogła przekonać konsumentów, że oferuje zdrową, bezpieczną żywność powinna odwołać się do normy ISO 22000.

W najnowszym miesięczniku podajemy najnowsze dane nt. nowelizacji ISO 22000 oraz przedstawiamy europejskie plany normalizacyjne na 2016 r. dotyczące żywności i pasz.

Więcej