Zawartość

II Konferencja ISO 31000

2016-03-22

15 marca 2016 r. w Warszawie odbyła się II edycja Konferencji ISO 31000 poświęconej zarządzaniu ryzykiem. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) oraz Fundacja Edmunda J. Saundersa (FEJS), natomiast patronat merytoryczny PBSG, IIC Polska.

Podczas konferencji zaproszeni prelegenci zaprezentowali różne zagadnienia związane z systemami zarządzaniem ryzykiem, m.in. ich rolę, sposoby wdrożenia i korzyści, napotykane problemy, zasady badania skuteczności mechanizmów kontroli ryzyka oraz doświadczenia związane z certyfikacją systemu zgodnego z wymaganiami normy ISO 31000.

Wśród prelegentów znalazła się także Anna Stankowska – Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w PKN, która przybliżyła słuchaczom zagadnienia integracji zarządzania procesowego i zarządzania ryzykiem. Przedstawiła wybrane rozwiązania będące realizacją wymagań normy ISO 9001 w zakresie zintegrowania i wdrożenia do procesów PKN działań odnoszących się do ryzyk i szans.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym m.in. świadczyły liczne pytania i dyskusje prowadzone przez uczestników spotkania.

anna_stankowska_-_pelnomocnik_prezesa_pkn_ds._zsz.jpg
Anna Stankowska - Pełnomocnik Prezesa PKN ds. ZSZ
prelegenci.jpg
Prelegenci
uczestnicy_konferencji (1).jpg
Uczestnicy konferencji