Zawartość

Zarządzanie jakością wyrobów medycznych

2016-04-20
box4.jpg
Zarządzanie jakością wyrobów medycznych

Czy nam się to podoba czy nie, zagadnienia związane ze zdrowiem publicznym nie są już tylko lokalne, krajowe czy regionalne. One są globalne. Zdrowie jest jednymi z kluczowych wyzwań dla naszych społeczeństw. Chodzi przecież o to, aby na godziwym poziomie zapewnić opiekę zdrowotną wszystkim ludziom. To zadanie obejmuje między innymi takie rodzaje działalności jak: analiza sytuacji zdrowotnej, nadzór zdrowotny, promocja zdrowia, zapobieganie, zwalczanie chorób zakaźnych, ochrona środowiska, działania przygotowawcze na wypadek katastrof i nagłych sytuacji zdrowotnych. W wielu przypadkach normy mogą pomóc poprawić jakość i bezpieczeństwo oraz przyczynić się do promowania lepszej opieki zdrowotnej dla dobra wszystkich.

W tym numerze mogą także Państwo przeczytać artykuły o planach normalizacyjnych z zakresu zdrowia na 2016 r. i o nowo opublikowanej nowelizacji normy ISO 13485 dotyczącej zarządzania jakością wyrobów medycznych.

Czytaj więcej w Wiadomościach PKN 4/2016