Zawartość

Posiedzenie plenarne CEN/TC 136 oraz podkomitetu SC 1

2016-05-17
box2_3.jpg
Podpis

W dniach 9-12 maja br. w siedzibie PKN w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne CEN/TC 136 Sports, playground and other recreational facilities and equipment oraz posiedzenie podkomitetu CEN/TC 136/SC 1 Playground equipment for children.

W posiedzeniu podkomitetu (9-11 maja br.) wzięli udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Szwecji, Finlandii, Litwy, Danii, Belgii, Austrii, Hiszpanii, Portugalii/ANEC oraz Polski – łącznie około 35 osób.

Omówiono przebieg prac nad nowelizacją wieloczęściowej normy EN 1176 Playground equipment and surfacing oraz normy EN 1177 Impact attenuating playground surfacing, a także działania w poszczególnych grupach roboczych. Dyskutowano m. in. na temat przygotowania formularza, na którym byłyby zgłaszane poważne wypadki na placach zabaw. Informacje zebrane na formularzu mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa użytkownika tych obiektów.

Podczas posiedzenia plenarnego CEN/TC 136 (11-12 maja br.) podjęto szereg decyzji dotyczących m. in. współpracy z Komitetami Technicznymi CEN, uruchomienia nowych tematów, utworzenia nowej grupy roboczej WG 20 Entrapment, a także dalszych etapów prac odnoszących się do kilku norm.

Kolejne posiedzenie CEN/TC 136 zaplanowano w terminie 9-11 maja 2017 r. w Kopenhadze.