Zawartość

ANKIETA POWSZECHNA – NOWE FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI

2016-06-09

Proces opracowywania Polskich Norm przeprowadzany jest w Komitetach Technicznych, w skład których wchodzą eksperci reprezentujący członków KT. Rola Polskiego Komitetu Normalizacyjnego polega przede wszystkim na organizacji tego procesu, m.in. na przestrzeganiu procedur opracowania norm i przyjętych przez Komitet Techniczny harmonogramów pracy. Polski Komitet Normalizacyjny prowadzi również nadzór nad spójnością tematyki i terminologii oraz organizuje ankietę powszechną.

Ankieta powszechna ogłaszana jest na stronie internetowej PKN. Dostęp do aplikacji ma każdy użytkownik strony internetowej PKN.

W ostatnim czasie PKN znacznie zwiększył funkcjonalność i użyteczność aplikacji do ogłaszania ankiety powszechnej PN. Obecnie podstawową zaletą jest możliwość zgłaszania uwag do projektu normy poprzez aplikację oraz możliwość podglądu treści dokumentu.

Prawa autorskie do projektu należą do PKN, dlatego podgląd dokumentu jest zabezpieczony zarówno przed drukowaniem, jak również rozpowszechnianiem. Istnieje również (tak jak dotychczas) możliwość kupna projektu przez zainteresowanych, w tym celu należy skontaktować się z Wydziałem Sprzedaży PKN.

O ankiecie powszechnej jako elemencie procesu opracowywania Polskiej Normy czytaj w majowym numerze „Wiadomości PKN. Normalizacja”.