Zawartość

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

2016-06-11

Na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191 poz. 1957), Polski Komitet Normalizacyjny informuje, że posiada niżej wymienione składniki majątku ruchomego uznane za zużyte lub zbędne, przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub darowizny.

 

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 191 poz. 1957).

Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 191 poz. 1957).

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, powinien zawierać dane i dokumenty wymienione w § 38 ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 191 poz. 1957).

 

Wniosek należy składać w terminie do 10 dni od daty ukazania się informacji, na adres:

Polski Komitet Normalizacyjny 00-050 Warszawa ul. Świętokrzyska 14 B, kancelaria główna pok. 109.

 

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

 

10.06.2010 r.