Zawartość

CEN i CENELEC zapraszają na kolejną edycję StandarDays 2016

2016-07-25

sd.jpgKolejny już raz CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) i CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) zapraszają wszystkich zainteresowanych naStandarDays.

Są to dwudniowe warsztaty, które mają na celu przekazanie wiadomości niezbędnych dla zrozumienia europejskiego systemu normalizacyjnego i korzyści wynikających z udziału w nim. Warsztaty są prowadzone przez europejskich ekspertów w dziedzinie normalizacji; po ich ukończeniu uczestnicy otrzymują certyfikat.

Najbliższe StandarDays odbędą się w Brukseli, w dniach 21-22 września 2016 r.

Więcej informacji