Zawartość

KOMUNIKAT ON-LINE

2016-07-22
box_komunikat.jpg
KOMUNIKAT ON-LINE

Zapraszamy do korzystania z KOMUNIKATU ON-LINE zawierającego aktualny na dzień bieżący wykaz PN wycofanych dopuszczonych do stosowania w ocenie zgodności. Wykaz pozwala na wyszukiwanie PN i ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie zastępuje on comiesięcznych oficjalnych komunikatów Prezesa PKN.

Przejdź do Komunikatu On-line

Czytaj więcej o Komunikatach Prezesa PKN