Zawartość

Jak się zmieniła ISO 9001?

2016-08-31
box_6.jpg
zmiany ISO 9001

Rozwój przedsiębiorstw jest nieodłącznie związany z koniecznością dostosowywania się do oczekiwań rynku, wdrażania nowych technologii – co wpływa na konkurencyjność. Pojawia się więc potrzeba skutecznego zarządzania tymi zmianami, dlatego firmy decydują się na wdrożenie sprawdzonych systemów zarządzania, czyli tych zgodnych z normami.

W lipcu 2016 r. została opublikowana polska wersja językowa znowelizowanej normy ISO 9001 – PN-EN ISO 9001: 2015 Systemy zarządzania jakością – wymagania. Ze względu na dużą popularność systemów zarządzania jakością zdecydowaliśmy się na przygotowanie cyklu tłumaczeń wytycznych do normy. Są to dokumenty przygotowane przez komitet ISO/TC 176/SC2, który opracował ISO 9001. Dostępne są w oryginale na stronie www.iso.org/tc176/sc02/public.

W tej publikacji znajdą Państwo tłumaczenia tekstów odnoszących się do głównych zmian w normie – podejścia procesowego, zarządzania zmianą czy podejścia do ryzyka.

Zapraszamy do lektury