Zawartość

Nagroda specjalna dla PKN

2016-09-30
nagroda specjalna

Miło nam poinformować, że PKN otrzymał nagrodę specjalną X jubileuszowej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International. Nagroda ta jest wyrazem uznania za prestiżowy patronat instytucjonalny nad Programem.

Najwyższa Jakość QI to projekt, którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością, a także wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Programowi patronują: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Galeria