Zawartość

Zapraszamy na warsztaty w dziedzinie bezpieczeństwa

2016-09-23

Warsztaty

GUIDELINES FOR THE EVALUATION OF INSTALLED SECURITY SYSTEMS, BASED ON  S-T-E-FI CRITERIA" – 17 października 2016, Bruksela.

Pierwsze spotkanie warsztatowe “kick-off meeting” planowane jest w siedzibie CEN-CENELEC 17 października 2016. Czas trwania około 10 miesięcy.

Punkt kontaktowy:

Dr. Leon Hempel

Technische Universität Berlin

hempel@ztg.tu-berlin.de

Warsztaty organizowane będą w ramach projektu finansowanego ze środków Komisji Europejskiej CRISP (Evaluation and Certification Schemes for Security Products). Celem jest poprawa harmonizacji europejskiego sektora bezpieczeństwa poprzez opracowanie i rozwój solidnej, innowacyjnej metodyki certyfikacji wyrobów i usług oraz zapewnienie ogólnoeuropejskiego systemu certyfikacji w tym zakresie. Innowacyjność metodologii ma być w certyfikacji wykroczeniem poza wymogi techniczne, na których do tej pory głównie się koncentrowała; uwzględnić aspekty społeczne, prawne i ekonomiczne oraz integrować jako kryteria oceny cztery parametry: Security, Trust, Efficiency and Freedom Infringement (tzw. S-T-E-Fi).  

Wnioskodawcą zorganizowania warsztatów jest Holenderski Instytut Normalizacyjny NEN.

Udział jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, w tym stowarzyszeń, organizacji konsumenckich, izb handlowych, grup ubezpieczeniowych, jednostek certyfikujących, jednostek normalizacyjnych, akredytujących  itp. Są to kluczowe filary w tworzeniu zaufanego rynku, zarówno ze strony podmiotów rynkowych jak i konsumentów. Udział i dotarcie z informacją do jak największej liczby interesariuszy jest najwyższym priorytetem dla konsorcjum projektu.