Zawartość

Zrównoważony rozwój – czyli jaki?

2016-09-20
box9_0.jpg
Zrównoważony rozwój – czyli jaki?

„Proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom".

Tę definicję sformułowano już w roku 1987 w Raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ. Samo pojęcie jednak zaczęło kształtować się już wcześniej – w 1968 roku na Konferencji Ekspertów Naukowych UNESCO, na której powstał międzynarodowy program „Człowiek i biosfera”.

W następnych latach miało miejsce wiele wydarzeń związanych ze zrównoważonym rozwojem:

  • 1992 r. - Szczyt w Rio de Janeiro, podczas którego przyjęto Deklarację w sprawie Środowiska i Rozwoju, a także opracowano Globalny Program Działania Agenda 21. Agenda 21 stanowi obszerny dokument zawierający wskazówki zarówno dla społeczności międzynarodowej, rządów, jak i grup społecznych oraz organizacji do wdrażania idei zrównoważonego rozwoju na grunt lokalny.
  • 2000 r. - zdefiniowano Milenijne Cele Rozwoju.
  • 2002 r. - Szczyt Ziemi w Johannesburgu.
  • 2012 r. - RIO +20.

Bardziej szczegółową definicję, pomagającą stosować zasadę zrównoważonego rozwoju w praktyce na gruncie polskim, znajdziemy m.in. w ustawie Prawo Ochrony Środowiska z 2001 r.: „[jest to] taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” .

We wszystkich tych dokumentach podkreśla się rolę społeczności lokalnych w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. Aby w tym pomóc Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO opublikowała w lipcu 2016 r. normę ISO 37101, która jest przewodnikiem w tym działaniu, więcej o normie można przeczytać w tym numerze Wiadomości PKN.