Zawartość

Odpowiedzialność społeczna

2016-10-20
Odpowiedzialność społeczna

box10_0.jpg„Postawa organizacji wobec społeczeństwa, w obrębie którego funkcjonuje, oraz jej wpływ na środowisko stają się zasadniczym elementem oceny wyników działalności organizacji jako całości oraz jej zdolności do kontynuowania skutecznego działania”. (PN-ISO 26000)

Odpowiedzialność społeczna, korzeniami tkwiąca w etyce, przyciąga coraz więcej uwagi. Do niedawna kojarzona głównie z biznesem – stąd wciąż funkcjonujący i rozpoznawalny skrót CSR Corporate Social Responsibility – obecnie odnosi się do funkcjonowania każdej organizacji.

Większość działających na rynku firm chce być postrzegana przez pryzmat odpowiedzialności społecznej, bo to może wywierać wpływ na przewagę konkurencyjną, relacje z wspólnikami, współpracownikami, klientami oraz na zaangażowanie pracowników.

Jednym z wielu czynników, na które powinna zwrócić uwagę organizacja odpowiedzialna społecznie, jest korupcja.  Korupcja osłabia skuteczność i etyczną reputację organizacji oraz może prowadzić do naruszeń praw człowieka, erozji procesów politycznych czy zubożenia społeczeństwa.

Ostatnio ISO opublikowała normę ISO 37001 Anti-bribery management system, w której zawarto wytyczne odnoszące się do stworzenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Artykuł na ten temat pojawił się w najnowszym numerze „Wiadomości PKN” 10/2016.

Ponadto w numerze można przeczytać o nowych normach, działaniach komitetów IEC/TC 27, CEN/TC 139 oraz o europejskich warsztatach z zakresu bezpieczeństwa.

Zapraszamy do lektury „Wiadomości PKN” 10/2016