Zawartość

Bezpieczeństwo informacyjne – Konferencja

2016-11-04
Bezpieczeństwo informacyjne – Konferencja

6 października 2016 roku w Warszawie - już po raz trzeci z inicjatywy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została zorganizowana Konferencja „Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej”.

Na konferencji wielostronnie i wieloaspektowo przedstawiono kwestie bezpieczeństwa informacyjnego w dziedzinie oświaty i edukacji. Była ona skierowana do dyrektorów, nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących. Do tych osób, których obowiązkiem jest ochrona aktywów informacyjnych przetwarzanych w szkole, w  tym danych osobowych.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Tomasz Schweitzer, Prezes PKN.

Galeria