Zawartość

Smog w Polsce

2017-01-11
Smog w Polsce

Ostatnio smog w Polsce stał się tematem nr 1 we wszystkich mediach. Odnotowano w kraju rekordowe zanieczyszczenia powietrza – normy pyłów PM10 i PM2,5 zostały przekroczone o 3000%! Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE znajduje się w Polsce.

Dane te „postawiły w stan gotowości” rząd i wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju. Szkodliwe związki chemiczne i pyły są zagrożeniem dla życia i zdrowia ludności (zwiększona śmiertelność, niewydolność oddechowa, większa zachorowalność na nowotwory, choroby układu krążenia i in.).

Czy można mieć zaufanie do precyzji pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza w kraju?

Gwarantem precyzji pomiarów są Polskie Normy, w których zawarto metody oznaczania: ditlenku siarki, ditlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, ozonu oraz innych substancji szkodliwych.

infografika_smog.jpg