Zawartość

PKN na konferencji CYBERSEC PL

2017-03-31
PKN na konferencji CYBERSEC PL

CYBERSEC PL – Polskie Forum Bezpieczeństwa – jest miejscem otwartego dialogu nt. najważniejszych wyzwań cyberprzestrzeni.

Konferencja wspiera rozwój współpracy publiczno-prywatnej, a także kreuje strategiczne kierunki polityk publicznych i prac legislacyjnych - dzięki debacie kluczowych przedstawicieli sektora cyberbezpieczeństwa. CYBERSEC PL to również platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, która przyczynia się do tworzenia rozwiązań przyjaznych biznesowi i wsparcia innowacyjności.

Wydarzenie jest okazją do budowania trwałych relacji z najważniejszymi podmiotami zaangażowanymi w umacnianie cyberbezpieczeństwa Polski. Wśród uczestników i partnerów konferencji znajdują się m.in. wysocy rangą przedstawiciele instytucji publicznych, świata nauki, narodowi i światowi liderzy biznesu oraz startupy, a także organizacje pozarządowe i liderzy opinii.

PKN został Partnerem Instytucjonalnym konferencji. Na Stadionie Narodowym będzie można odwiedzić nasze stoisko.

Do 4 kwietnia br. trwa rejestracja: https://cybersecforum.pl/rejestracja/

Program: https://cybersecforum.pl/agenda/


Serdecznie zapraszamy!