Zawartość

SMART CITY – MIASTA EFEKTYWNIEJSZE ENERGETYCZNIE

2017-03-22

Najwięcej energii potrzebują miasta – wg raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej to one wykorzystują 65% zużycia globalnego. Dlatego tak istotne jest wdrażanie koncepcji inteligentnych miast - według danych firmy Schneider Electric rozwiązania stosowane w Smart Cities przynoszą nawet 30% oszczędności energii.

Jedną z podstaw funkcjonowania inteligentnych miast jest technologia inteligentnych sieci elektroenergetycznych (Smart grid), która łączy tradycyjnie rozumianą infrastrukturę energetyczną z rozwiązaniami IT oraz integruje wszystkich uczestników rynku energetycznego – producentów, operatorów, konsumentów - tak aby stworzyć sprawnie działający system zarządzania energią w miastach. Takie rozwiązania wymagają interoperacyjności wszystkich systemów i tutaj dużo do powiedzenia ma właśnie normalizacja. Mogą się Państwo o tym dowiedzieć z artykułów zamieszczonych w bieżącym numerze.

Zachęcamy do lektury Wiadomości PKN 3/2017.