Zawartość

StandarDays 2017 - 20-21 kwietnia

2017-03-22
StandarDays 2017 - 20-21 kwietnia

Jak co roku, CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) i CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) zapraszają wszystkich zainteresowanych na StandarDays.

StandarDays to dwudniowe warsztaty, organizowane w celu przekazania wiadomości niezbędnych dla zrozumienia europejskiego systemu normalizacyjnego i korzyści wynikających z udziału w nim. Warsztaty są prowadzone przez europejskich ekspertów w dziedzinie normalizacji; na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat.

Tegoroczne StandarDays odbędą się w Brukseli, w dniach 20-21 kwietnia 2017 r.

Począwszy od teraz, warsztaty będą organizowane tylko raz do roku. Zapisy ruszają od 23 marca br.
 

Program warsztatów

Więcej informacji i rejestracja online