Zawartość

Jak zarządzać aktywami organizacji?

2017-05-30
Jak aktywnie zarządzać aktywami organizacji?

Wszystkie działania w organizacji powinny przyczyniać się, bezpośrednio i pośrednio, do powiększania wartości aktywów. Norma Międzynarodowa ISO 55000 pomaga określić wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania aktywami.

System ten pomaga m.in. w zapewnieniu lepszej jakości i spójności podejmowanych decyzji, stworzeniu właściwych priorytetów, określeniu odpowiedniego kierunku działań. Normy z rodziny ISO 55000 są więc normami koordynacji, integracji i optymalizacji działań.

Czytaj całość