Zawartość

EFEKTYWNIEJSZE WYKRYWANIE WIRUSÓW W WODZIE

2017-07-18
EFEKTYWNIEJSZE WYKRYWANIE WIRUSÓW W WODZIE

W wodzie mogą rozprzestrzeniać się niebezpieczne wirusy patogenne, prowadzące do poważnych epidemii. Dlatego ważną sprawą jest badanie i monitorowanie różnych rodzajów wód, a ochrona sieci wodociągowych przed skażeniem jest sprawą nadrzędną.

Ponad 100 typów wirusów chorobotwórczych jest wydalanych wraz z wydzielinami ludzi i zwierząt. Wirusy te, które najczęściej określa się jako wodorozcieńczalne wirusy jelitowe, przenoszone są najczęściej drogą fekalno-oralną. Dojelitowe wirusy są wydzielane do ścieków i następnie mogą rozprzestrzenić się w środowisku wodnym, gdyż większość procesów oczyszczania ścieków nie jest w stanie całkowicie ich usunąć. Wirusy te mogą spowodować polio, zapalenie wątroby, zapalenie żołądka i jelit, a także inne rodzaje zakażeń. Wirusy jelitowe, odpowiedzialne za pojawienie się patogenów chorobotwórczych przenoszonych drogą wodną, ze względu na swoją strukturę komórkową są odporniejsze na procesy uzdatniania wody niż bakterie. Dlatego CEN opracował znormalizowane metody, które mają na celu zapewnienie szybkiego, prostego i ekonomicznego sposobu monitorowania niebezpiecznych poziomów różnych rodzajów wirusów.

CEN Workshop WS 82 „Virus sensor system for monitoring rotavirus, norovirus and hepatitiA vi-rus in various types of water intended for human use (AquaVir)” powołano do opracowania CWA 17102:2017 dotyczącego efektywnego systemu monitorowania rotawirusów, norowirusów i wirusa zapalenia wątroby typu A w różnych rodzajach wód, takich jak woda miejska, wody powierzchniowe, wody w kąpieliskach, woda pitna i wody gruntowe. CWA 17102: 2017 zostało opublikowane 11 stycznia 2017 roku i można je kupić za pośrednictwem PKN. Jest to pierwszy krok na drodze do opracowania Normy Europejskiej. Okres ważności CEN CWA to 3 lata, może on zostać przedłużony łącznie do 6 lat.