Zawartość

Raport Roczny PKN 2016

2017-07-03
Raport Roczny PKN 2016

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie z działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, będące podsumowaniem naszych osiągnięć i sukcesów w 2016 roku.

Zapraszamy do lektury!