Zawartość

Najnowszy numer Wiadomości PKN 8/2017

2017-08-18
Najnowszy numer Wiadomości PKN 8/2017

Wiadomości PKN 8/2017

Szacuje się, że straty spowodowane katastrofami naturalnymi tylko w pierwszym półroczu 2016 r. wyniosły 70 mld dolarów, o liczbie ofiar śmiertelnych nie wspominając. Huragany, lawiny błotne, trzęsienia ziemi, tsunami pozostawiają ogromne zniszczenia i straty w ludziach.  Wielu ekspertów wskazuje, że to zmiany klimatyczne zwiększają intensywność burz, powodzi i susz, które dotykają miliony ludzi na całym świecie.

Klęskom naturalnym nie da się zapobiec, ale na pewno można zmniejszyć ryzyko utraty życia czy obrażeń. Postęp technologiczny odgrywa tu istotną rolę. Systemy ostrzegania przed trzęsieniami lub tsunami mogą pomóc władzom we wdrożeniu niezbędnych środków w celu ewakuacji określonego obszaru na długo przed ich wystąpieniem. Drony mogą prowadzić misje rozpoznawcze w obszarach klęski żywiołowej i, między innymi, odnaleźć uwięzionych ludzi, a do przybycia ratowników dostarczać pożywienie i leki do odległych i odizolowanych obszarów. W wielu przypadkach populacje dotknięte katastrofą naturalną muszą również poradzić sobie z poważnymi problemami, takimi jak brak zasilania na dużą skalę. Brak prądu elektrycznego wpływa na kwestie związane ze zdrowiem, czystą wodą, bezpieczną żywnością, światłami, to tylko kilka konsekwencji spowodowanych odcięciem zasilania.

W bieżącym numerze dowiecie się nie tylko o robotach wykorzystywanych w misjach ratowniczych lecz także o audytach energetycznych, mikrosieciach i najnowszych informacjach z zakresu prac normalizacyjnych.