Zawartość

System Zarządzania Energią wg ISO 50001

2017-08-14
System Zarządzania Energią wg ISO 50001

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie kosztów energii jest jednym z celów, do którego dążą organizacje na całym świecie. ISO 50001 w zakresie systemów zarządzania efektywnością energetyczną może pomóc w tym zadaniu.

Od momentu publikacji w 2011 roku ISO 50001 (do zbioru PN wdrożona jako PN-EN ISO 50001:2012) zyskała dużą wagę. Pod koniec 2014 roku prawie 7000 organizacji było certyfikowanych na zgodność z tą normą.
ISO 50001 Systemy zarządzania energią - Wymagania i zalecenia użytkowania określa wymagania dotyczące ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania energią. Celem tego systemu jest umożliwienie organizacji wdrożenia podejścia do ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego, w tym także efektywności energetycznej oraz wykorzystania i zużycia energii. Po pięciu latach od publikacji, w 2016 r. norma została poddana przeglądowi, żeby upewnić się, że nadal jest ona użytecznym narzędziem dla wszystkich rodzajów firm i organizacji na całym świecie.

Obecnie norma jest nowelizowana.