Zawartość

Wiadomości PKN 9/2017

2017-09-21
Wiadomości PKN 9/2017

Wiadomości PKN 9/2017

Współpraca Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi - ISO i IEC - liczy już wiele lat. PKN był członkiem założycielem ISO w 1947 roku, a w IEC działa już od 1923 r. Do naszych obowiązków i praw należy promowanie międzynarodowej działalności normalizacyjnej; wdrażanie dokumentów normalizacyjnych ISO i IEC; uczestniczenie w pracach technicznych. Prowadzimy również sekretariaty międzynarodowych Komitetów Technicznych. Tak się składa, że w tym roku obchodzimy 50-lecie prowadzenia sekretariatu IEC/TC 27 Industrial electroheating and electromagnetic processing.
 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, z którego można dowiedzieć się, jak duży wkład w jego działalność mieli polscy naukowcy.

IEC to globalna organizacja opracowująca i publikująca Normy Międzynarodowe z zakresu technik elektrycznych i elektronicznych oraz dziedzin z nimi związanych, takich jak: elektryka, elektronika, elektrotechnika, elektroakustyka, multimedia, telekomunikacja, medycyna, terminologia, kompatybilność elektromagnetyczna itd.

Zapraszamy do lektury całego numeru, w którym znajdują się także informacje o Bałtyckim Forum Normalizacyjnym, nowo opracowanych normach czy zmianach w Organach Technicznych PKN.

Wiadomości PKN 9/2017