Zawartość

14 października – Światowy Dzień Normalizacji

2017-10-13
14 października – Światowy Dzień Normalizacji

PKN zwykle wpisuje się swoimi działaniami w tematykę przewodnią przesłania ISO i IEC z okazji Światowego Dnia Normalizacji. Tak stało się i obecnie. Popularyzowanie w społeczeństwie i wśród administracji tematyki „mądrych miast” rozpoczęliśmy już dawno, ale w tym roku te działania są intensywniejsze.

Przyczyniło się do tego niewątpliwie opublikowanie polskiej wersji normy PN-ISO 37120 Zrównoważony rozwój społeczny -- Wskaźniki usług miejskich i jakości życia. Warto podkreślić, że PKN jest gotowy do nadawania Znaku Zgodności z tą Polską Normą według opracowanego schematu certyfikacji. Dzień Normalizacji Polskiej uczciliśmy konferencją poświęconą tematyce „mądrych miast”; prowadziliśmy, w ramach ograniczonych możliwości, kampanię uświadamiającą znaczenie tej problematyki. Podzielamy słowa międzynarodowego przesłania i dodajemy swoje.

 Tomasz Schweitzer

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Z przesłanianiem tegorocznego ŚDN można zapoznać się w najnowszym numerze miesięcznika „Wiadomości PKN”.

WSD_IntraPKN-min.jpg