Zawartość

Pożar w pociągu

2017-10-06
Pożar w pociągu

W Sektorze Elektryki trwają obecnie prace normalizacyjne nad polską wersją językową normy PN-EN 50553:2012 Zastosowanie kolejowe – Wymagania dotyczące zdolności do jazdy w przypadku pożaru na pokładzie taboru.

Celem normy jest określenie wymagań dotyczących możliwości kontynuowania jazdy w przypadku wybuchu pożaru na pokładzie taboru. Zdefiniowano w niej środki techniczne, których zastosowanie przyczyni się do zapewnienia zgodności z dyrektywą 2008/57/WE i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności (TSI).

W normie wyszczególniono te warunki wybuchu pożaru, dla których:

  • nie jest konieczne określenie wymagań zdolności do jazdy, gdyż nie występują znaczące możliwości poważnego obrażenia fizycznego lub zagrożenia dla życia;
  • uzasadnione jest oczekiwanie, że pociąg będzie kontynuował jazdę w sposób kontrolowany;
  • nie jest uzasadnione i wykonalne określenie wymagań, które stanowiłyby zabezpieczenie kontrolowanej jazdy, ze względu na wyjątkowy charakter incydentu pożarowego.

Norma jest przeznaczona m.in. dla:

  • producentów pasażerskiego taboru kolejowego;
  • jednostek badawczych przeprowadzających badania przed dopuszczeniem taboru do eksploatacji oraz
  • serwisów utrzymania taboru w lokomotywowniach i wagonowniach.

Niniejsza norma nie obejmuje wymagań dotyczących utrzymania, sprzątania czy zabezpieczania przed podpaleniem. Jednakże te kwestie są istotnymi czynnikami w zarządzaniu bezpieczeństwem pożarowym i powinny być brane pod uwagę przez stosujących normę. Mogą one być we właściwy sposób ujęte w wymaganiach utrzymaniowych technicznej specyfikacji interoperacyjności i w systemach zarządzania bezpieczeństwem przewoźników kolejowych.
 

Całość artykułu w „Wiadomościach PKN 9/2017”