Zawartość

Jak poprawić stan powietrza w Polsce?

2017-12-07
zdjęcie zanieczyszczonego powietrza nad miastem

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE znajduje się w Polsce. Zły stan powietrza nie jest zjawiskiem nagłym, sytuacja systematycznie pogarszała się od wielu lat. Za główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza w Polsce obecnie uznaje się spalanie złej jakości paliwa w przestarzałych piecach.

Dobrze, że coraz więcej i częściej mówi się o tej sytuacji, podejmowane są też działania mające na celu poprawienie istniejącego stanu rzeczy. Oceny jakości powietrza i obserwacje zmian ilości zanieczyszczeń powietrza wykonywane są w Polsce w sposób ciągły i okresowy. Prowadzone pomiary mają również na celu ocenę ryzyka przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu.

Poprawa jakości wymaga działań systemowych. W Ministerstwie Środowiska działa Komitet Sterujący ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Na ten cel do roku 2020 można przeznaczyć także pokaźne fundusze unijne. Potrzebne jest opracowanie hierarchii zadań oraz działania naprawcze związane chociażby z ograniczeniem i eliminacją emisji z niskich źródeł.

Normalizacja również odgrywa istotną rolę w batalii o czystsze powietrze, chodzi bowiem o to, aby metody pomiarów zanieczyszczeń powietrza były jednakowe w całej UE. Gwarantem precyzji pomiarów są właśnie Polskie Normy.

Dowiedz się więcej…