Zawartość

Jesteś tym, co kupujesz. Zrównoważone zakupy dzięki normie ISO 20400

2017-12-14
ISO 20400

Wsparcie zrównoważonej polityki zaopatrzeniowej

ISO 20400 Sustainable procurement jest pierwszą Normą Międzynarodową, która podejmuje tematykę zakupów. Norma ma na celu wspomaganie organizacji w opracowaniu i wdrożeniu zrównoważonej polityki i praktyki zaopatrzeniowej. To dzięki zrównoważonemu zaopatrzeniu decyzje co do zakupów podejmowane są w taki sposób, żeby korzystnie wpływać także na środowisko naturalne i otoczenie społeczne. Dzięki niemu mamy pewność, że dostawcy firmy działają etycznie, wyroby lub usługi są trwałe, a każda decyzja o danym zakupie przyczynia się do rozwiązania problemów społecznych, gospodarczych i tych dotyczących środowiska naturalnego.

Zaopatrzenie wpływa na działanie przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie ma duże znaczenie dla każdej organizacji bez względu na jej wielkość. To od kogo kupuje organizacja ma co najmniej taki sam wpływ na jej wydajność jak to, co kupuje. Pewność co do dostawców przynosi wymierne i etyczne korzyści – od warunków pracy i zarządzania ryzykiem aż po wpływ na środowisko. Może nie tylko usprawnić działanie przedsiębiorstwa, lecz także polepszyć codzienność wszystkich członków społeczności, w której firma działa.

Czego dotyczy ISO 20400?

ISO 20400 zawiera wytyczne dotyczące wprowadzenia zrównoważonych rozwiązań do strategii i procesu zakupów organizacji, definiuje zasady zrównoważonego zaopatrzenia takie jak: odpowiedzialność, przejrzystość, poszanowanie praw człowieka i zachowania etyczne.

Korzyści ze zrównoważonych zakupów

Jacques Schramm, Przewodniczący ISO/PC 277 – komitetu, który opracował tę normę – oświadczył, że korzyści ze zrównoważonych zakupów mogą być dalekosiężne.

„Dziś już nie wystarcza to, że przedsiębiorstwa polegają na zaopatrzeniowcach, którzy dostarczą wszystko, czego potrzeba bez żadnych pytań. Organizacje zyskują bardzo na poznaniu swoich dostawców, na zrozumieniu, jakie są ich wymagania, żeby mieć pewność, że ich własne oczekiwania nie są nierealistyczne i że dostawcy, z którymi pracują, też mają dobre, etyczne praktyki” – powiedział.

Co dalej z normą ISO 20400?

Rozpoczęto prace nad polską wersją normy. Zostanie ona wdrożona do zbioru Polskich Norm w 2019 roku jako PN-ISO 20400.

Natomiast Normę Międzynarodową ISO 20400 można już teraz kupić w sklepie PKN.

 

Źródło: Wiadomości PKN