Zawartość

PKN na Europejskim Forum Jakości i Innowacyjności 2017

2017-12-01
Zdjęcie Uczestników

17 listopada br. w Krynicy Zdroju odbyło się Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności oraz gala podsumowująca XI edycję Programu Najwyższa Jakość QI 2017. Polski Komitet Normalizacyjny był jednym z patronów programu.
Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności dąży do umożliwienia uczestnikom wymiany idei i poglądów, poznania najnowszych rozwiązań ułatwiających codzienną działalność gospodarczą w Polsce i innych krajach europejskich w zakresie m.in. standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacyjnych inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji sprzyjających rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.


Wydarzenie jest zwieńczeniem kolejnej edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International. Zaproszeni goście – reprezentanci środowisk biznesowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych – dyskutowali m.in. o: konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, nowoczesnym zarządzaniu, synergii nauki, biznesu i jednostek samorządowych, społecznej odpowiedzialności biznesu.


Przedstawicielem PKN była Anna Korab, Dyrektor Wydziału Koordynacji, która wzięła udział w panelu inauguracyjnym dotyczącym czynników wpływających na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki w Polsce. Mówiła m.in. o tym, jakie korzyści wynikają z aktywnego udziału w normalizacji  i uczestnictwa w pracach Organów Technicznych. Omówiła też normę  PN-ISO 37120:2015-03 Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich, dzięki której możliwa jest ocena efektów zarządzania usługami miejskimi i jakością życia na przestrzeni czasu oraz oceny efektów działalności społeczności na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Laureatom programu wręczono medale i dyplomy QI 2017 oraz statuetki „Pereł Jakości”, natomiast Liderom Społecznej Odpowiedzialności 2017 statuetki „Dobra Firma”, „Dobry Pracodawca” i  „Eko Firma”.