Zawartość

Nowe zarządzenie finansowe

2018-01-05

W dniu 4 stycznia 2018 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego podpisał  zarządzenie  Nr 3 w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej. Zarządzenie wprowadza załącznik nr 2 określający zalecane czasy dostarczenia wstępnego projektu roboczego.

Ponadto z zarządzenia usunięto Wzór 3. Umowa inna z osobą fizyczną.