Zawartość

Numer specjalny „Normalizacja” – Jakość powietrza – Zrównoważony transport

2018-01-11
Numer specjalny „Normalizacja” – Jakość powietrza – Zrównoważony transport

Zanieczyszczenie w Polsce

Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. Sytuacja jest szczególnie zła pod względem zanieczyszczenia PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenem. W dużych aglomeracjach występuje także problem zanieczyszczenia powietrza ozonem i tlenkami azotu.

Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA, dane za 2013 r.), pod względem stężenia PM10 gorszą sytuację niż w Polsce odnotowano jedynie w Bułgarii. Zły stan powietrza obrazują również dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wpływ samochodów na jakość powietrza

W skali kraju transport samochodowy odpowiada za ok. 5 proc. wszystkich zanieczyszczeń. To tyle samo co przemysł. Udział samochodów w emisji zanieczyszczeń jest o wiele większy na obszarach o dużym natężeniu ruchu. Przykładowo w Warszawie transport drogowy odpowiada za 40 proc. emisji PM10, 20 proc. – PM2,5 oraz 15 proc. benzo(a)pirenu.

Znaczny udział transportu samochodowego w emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce ma kilka przyczyn: dynamiczny wzrost liczby samochodów, zły stan techniczny i wiek pojazdów, brak odpowiedniej infrastruktury drogowej. W zaistniałej sytuacji należy zastanowić się nad rozwojem - bardziej przyjaznych dla środowiska - pojazdów elektrycznych.

Co w numerze?

W tym numerze piszemy m.in. o samochodach elektrycznych jako mobilnych magazynach energii w modelu V2G, gazach cieplarnianych oraz jakości powietrza i metodach analizy zanieczyszczeń.

Zachęcamy do lektury!